top of page

Hasan Doğan

Hasan Doğan https://www.linkedin.com/in/hasan-do%C4%9Fan-8a29952ab/ https://nsect.com.tr/ Neler Sunuyor: Biyoteknoloji, alternatif kaynaklar, endüstriyel simbiyoz, yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi, gıda atıklarının, protein&yağ Neler Arıyor kitlesel gıda atığı kaynağı, pet endüstrisi ve kozmetik gibi alanlarda çalışmalar yürüten ya da networke sahip olan paydaşlara, görüşmelerde öncelik tanımak istiyoruz. Anahtar Kelimeler döngüsel ekonomi, endüstriyel simbiyoz, gıda atıkları, yeşil dönüşüm, böcek proteini, alternatif kaynaklar, pet endüstrisi,

Hasan Doğan
bottom of page